การซ่อนสูตร ของ Excel

หลักการ
การซ่อนสูตร ใน Excel ทำได้ โดยกำหนดที่ รูปแบบของเซลล์ที่มีสูตร ให้การป้องกันเป็นแบบ ล็อค และ ซ่อน จากนั้น ให้ทำการป้องกันแผ่นงาน แผ่นนั้นด้วย เมื่อคลิกที่เซลล์ที่มีสูตร จะไม่แสดงให้เห็นสูตร และไม่สามารถแก้ไขได้

ตัวอย่าง
จากภาพ ต้องการซ่อนสูตรในเซลล์ C5 จะทำอย่างไร


วิธีการ
  1. เลือกเซลล์ C5
  2. กดปุ่ม Ctrl + 1 เพื่อเปิดหน้าต่าง การจัดรูปแบบเซลล์ (หรือคลิกขวา และเลือก จัดรูปแบบเซลล์...)
  3. คลิกเลือก ล็อค และ ซ่อน ดังภาพ แล้วคลิก ตกลง
  4. ไปที่แท็บ ตรวจทาน เลือก ป้องกันแผ่นงาน
  5. ใส่รหัสผ่านเพือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นยกเลิกการป้องกัน หรือดูสูตรได้ แล้วคลิก ตกลง
  6. เป็นอันเสร็จการซ่อนสูตรในเซลล์ C5
  7. ทดสอบโดยนำเมาส์ไปวางที่เซลล์ C5 จะไม่เห็นสูตร
  8. ถ้าต้องการแก้ไขสูตร ให้ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน และแก้ไขได้ ตามปกติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์