ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การปรับทิศทางของ Autofill ใน Excel 2010 ด้วย สูตร Offset

โดยปกติ Autofill เมื่อลากลง แถวจะเปลี่ยน และเมื่อลากไปทางขวาคอลัมน์จะเปลี่ยน
แต่ถ้าต้องการให้ลากลง คอลัมน์เปลี่ยน และเมื่อลากไปทางขวาให้แถวเปลี่ยน จะทำอย่างไร

ลักษณะนี้ จะมีประโยชน์ เมื่อต้องการสลับแถวและคอลัมน์ เช่น การนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม การสลับแถวกับคอลัมน์ เป็นต้น

ความจริง สามารถใช้ฟังก์ชัน Tranpose ของ Access 2010/2013 ได้ แต่เมื่อใช้ Transpose สูตรต่าง ๆ จะมีปัญหา ทำให้ต้องปรับข้อมูลเป็นตัวเลขธรรมดา ซึ่งทำให้ไม่สามารถคำนวณอัตโนมัติ เมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนได้

ตัวอย่าง

สมมุติว่า ต้องการลากข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ (ซึ่งได้มาจากสูตรการคำนวณ) มาจัดรูปแบบใหม่ ดังภาพ


จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า เราต้องการเปลี่ยนลักษณะการนำเสนอข้อมูล จากแนวนอน เป็นแนวตั้ง ซึ่งจะทำให้ดูง่ายกว่า

ลักษณะนี้ เราไม่สามารถใช้ Autofill ลากข้อมูลจากแนวนอนมาเป็นแนวตั้งได้ เพราะขัดกับลักษณะการใช้งานของ Autofill

ถ้าใช้ Transpose ปรับข้อมูลทำได้โดยการคัดลอกข้อมูลชุดเดิม และวางเฉพาะค่า จากนั้นจึง Traspose ตามแนวตั้ง ก็จะได้ แต่ปัญหาคือ ถ้ามีการปรับข้อมูลใหม่ ก็ต้องมาทำ Transpose ใหม่ ไม่สามารถนำแผ่นงานนี้ไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ

ทางออกทางหนึ่งคือ แก้ไขการปรับทิศทางของ Autofill ให้เป็นว่า ลากลงเป็นแนวตั้ง แต่ไปเอาข้อมูลตามแนวนอนมาแสดง

อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องใช้ลักษณะของ Autofill ที่ลากตามแนวนอน ก็เอาข้อมูลแนวนอน และลากแนวตั้ง ก็ให้เอาข้อมูลแนวตั้ง แต่จะเขียนสูตรเพิ่ม เพื่อให้เอาข้อมูลอีกแบบ คือ ลากแนวนอนแต่เอาข้อมูลในแนวตั้ง

วิธีการดังกล่าว ต้องใช้สูตร 2 สูตรผสมกัน คือ Offset() และ Columns()

สูตร Offset() เป็นการ อ้างถึงข้อมูลในเซลล์โดยระบุความห่างของเซลล์ที่กำหนด เป็นจำนวนแถวและคอลัมน์

สูตร Columns() เป็นการบอกเลขคอลัมน์ของคอลัมน์ที่กำหนด

ถ้าจะให้สามารถลากได้ทุกทิศทาง ต้องใช้สูตร Rows() เข้าช่วยในสูตร Offset() ด้วย

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะใช้เซลล์ B3 เป็นฐานในการอ้างอิงข้อมูลในสูตร Offset() และใช้ Rows() กับ Columns()เพื่อระบุระยะความห่างของเซลล์ที่ต้องการกับเซลล์ B3 ซึ่งเป็นฐานในการอ้างอิง

สูตร มีดังนี้

=OFFSET($B$3,COLUMNS($B$3:B3)-1,ROWS($B$3:B3)-1)

นำสูตรนี้ ไปวางที่เซลล์ C10

สามารถ ใช้Autofill ลากคลุมข้อมูลให้มาแสดงในรูปแบบใหม่ ได้ทันที ขอให้สังเกตว่า เมื่อลาก Autofill ไปทางขวาตามแนวนอน จะไปเอาข้อมูลตามแนวตั้งของชุดข้อมูลเดิมมาแสดง สามารถลากได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบ จะปรับค่าโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่

อ้างอิงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …