ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool  เพื่อสร้างภาพ ข้างล่างนี้
ความจริงภาพนี้ สามารถสร้างได้หลากลักษณะ แต่ตัวอย่างนี้ จะใช้เครื่องข้างต้นสร้าง เพื่อแสดงการใช้เครื่องมือดังกล่าว

จากภาพ เราจะสร้างภาพวงกลมซ้อนกัน 2 วง ใช้ Shape Builder Tool ลบส่วนเกิน ใช้ Knife Tool ตัดแบ่งภาพออก และใช้ Scissors Tool เพื่อตัดเอาเฉพาะส่วนของเส้นรอบภาพมาใช้งาน

Shape Builder Toolใช้เพื่อรวม หรือตัดส่วนของภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป ใช้เหมือนกับ เครื่องมือ Path Finder แต่คิดว่าใช้ง่ายกว่า
Knife Toolใช้สำหรับการตัดภาพออกเป็นส่วน ๆ การตัดควรลากจากข้างนอกภาพจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิด Compound Path
Scissors Toolใช้ตัดเส้นรอบรูป โดยคลิกที่เส้นเพื่อแบ่งออกเป็นส่วน ๆ

สิ่งสำคัญ: การใช้เครื่องมือทั้งหมด ต้องเลือกภาพที่ต้องการกระทำเสียก่อน

วิธีการ

 1. ใช้ Rectangle Tool สร้างวงกลม 2 วง ซ้อนกัน (วงกลมไม่มี Stroke)
 2. ใช้  Black Arrow Tool เลือกภาพทั้งสอง
 3. คลิก Shape Builder Tool คลิกเมาส์นอกวงกลมสีเขียว และลากเข้าไปบริเวณวงกลมสีเขียวที่อยู่นอกวงกลมสีแดง และ กด Alt ค้างไว้ เพื่อให้ลบส่วนนี้ออกไป
 4. จะได้ภาพนี้
 5. เลือกภาพทั้งสอง และคลิกที่เครื่องมือ Knife Tool ลากตัดผ่านภาพทังสอง เพื่อตัดภาพออกเป็นส่วน ๆ โดยเริ่มต้นลากจากนอกภาพและให้ตัดภาพทั้งสอง ดังภาพ

 6. ใช้ Black Arrow Tool เลือกส่วนสีเขียว และสีแดงที่อยู่ส่วนล่าง และกดลูกศรลง และลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ดังภาพ
 7. ใช้ Black Arrow Tool เลือกส่วนบนของสีเขียว กด Ctrl + C และ กด Ctrl + F เพื่อวงตำแหน่งเดียวกัน
 8. เลือกส่วนที่เป็นสีเขียวที่คัดลอกใหม่ และ เลื่อนออกมาข้างนอก เพื่อให้เห็นชัดเจน
 9. ในขณะที่ชิ้นที่เลื่อนออกมากำลังถูกเลือก คลิกที่เครื่องมือ Scissors Tool และคลิกตัดที่จุดล่างและจุดบน เพื่อแยกภาพ
 10.  จะได้ Open Path จำนวน 2 เส้น คลิกเลือกเส้นด้านขวามือ และกำหนด Fill เป็นไม่มี Fill และ Stroke เป็นสีดำ ขนาด 8 pt
 11. ลบส่วนสีเขียวด้านซ้ายมือออก และใช้ Black Arrow Tool ลากเส้นสีดำมาไว้ในวงกลม ดังภาพ
 12. ใช้ White Arrow Tool คลิกเลือกจุดบนของเส้น เพื่อเลือกเฉพาะจุดนี้ และลากออกให้เลยนอกวงกลมสีแดง ปรับแขน เพื่อให้ได้เส้นโค้งที่ขนานไปกับเส้นขอบสีเขียว
 13. ทำเช่นเดียวกันกับจุดล่างของเส้น
 14. ใช้ Black Arrow Tool เลือกเส้นทั้งหมด และ ไปที่ Object > Expand เพื่อเปลี่ยนเส้น Path ให้เป็นภาพ
 15. ที่ปลายเส้น ใช้ Black Arrow Tool เลื่อกวงกลมสีแดงและส่วนปลายของเส้น และใช้ Shape Builder Tool ลบส่วนเส้นที่เกินออกนอกวงกลมสีแดงออกไป (กด Alt ค้างไว้ เพื่อลบ)
 16. ส่วนเกิดจะถูกตัดออก จะได้ ดังภาพ
 17. ทำเช่นเดียวกัน กับปลายเส้นด้านบน จะได้ ดังภาพ
หมายเหตุ

 ขั้นตอนที่ 12 อาจจะทำการ Expand เสียก่อน แล้ว ใช้ White Arrow Tool เลือกที่จุดปลายทั้งสองจุด และลากออกนอกวงกลมสีแดง ก็ได้

อีกทางเลือกหนึ่ง คือการ Copy วงกลมสีเขียวไว้ก่อน และซ่อนไว้ ภายหลังจึง Scale ให้ใหญ่ขึ้น และเลือกเอาเฉพาะ Stroke ก็ได้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …