เทคนิคการใช้ Pattern Brush ไม่มีรอยต่อ

ใช้ Pattern Brush สร้างลายกรอบจากภาพที่ใช้ Pen Tool สร้าง เสร็จแล้วปรากฏว่า ลายต่อกันไม่สนิท ดังภาพ
สาเหตุ
สาเหตุหลักเกิดจาก ภาพก่อนที่จะนำไปทำเป็น Pattern Brush เช่น ลักษณะ cap ของ Stroke ที่ยื่นออกไป หรือ อาจจะมีจุดเล็ก ๆ อยู่ด้านนอก และเลือกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Brush ก็เป็นไปได้ ซึ่งต้นเหตุมาจาก ไม่ได้ทำการ Expand ก่อนที่จะกำหนดส่วนไปใช้เป็น Brush เมื่อใช้ Pen Tool วาด จะเป็นเส้น Path การตัดเส้น Path จะมีส่วนของปลายเส้น หรือ Cap ที่จะทำให้เกิดปัญหาเมื่อนำไปทำเป็น Pattern Brush ได้

แนวทางการแก้ไข
 1. เมื่อวาดด้วย Pen Tool เสร็จแล้ว ให้ Expand เสียก่อน ก่อนที่จะตัดไปใช้เป็น Brush เพราะถ้าไม่ Expand ก่อน ภาพลายเส้นที่ใช้ Pen Tool วาด จะมีปลาย  หรือ Cap ของ Stroke ที่ยื่นออกไป ส่วนนี้ จะทำให้เห็นเป็นรอยต่อกันไม่สนิท เมื่อ Expand ภาพแล้ว จึงทำสี่เหลี่ยมเพื่อกำหนดบริเวณที่จะนำไปทำเป็น Brush แล้วใช้ Pathfinder ทำการ Crop เฉพาะบริเวณที่ต้องการ จะทำให้ต่อกันสนิท
 2. ก่อนที่จะลากไปไว้ใน Brush Pannel ให้ตรวจดูก่อน โดยดูในลักษณะ Outline (Ctrl + Y) และตรวจสอบว่า ทุกส่วน อยู่ในกรอบที่จะนำไปทำเป็น Brush ไม่มีจุดเกินอยู่ด้านนอก (ถ้าใช้ Pathfinder ทำการ crop ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้)
วิธีการ
  1. เมื่อวาดภาพ และคัดลอก แล้วนำมาต่อกันให้สนิท พร้อมที่จะกำหนดส่วนที่จะนำไปทำเป็น Pattern Brush
  2. เลือกทั้งหมด (Ctrl + A) และ ไปที่ Object > Expand โดยให้ Expand ทั้ง Stroke และ Fill
  3. สร้างกรอบสี่เหลี่ยม (ไม่มี Stroke ไม่มี Fill) กำหนดบริเวณที่จะนำไปทำเป็น Brush ควรใช้ Guide ช่วย เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แน่นอน
  4. เลือกทั้งหมด และเปิด Pathfinder (Window > Pathfinder) และเลือก crop
  5. จะได้เฉพาะส่วนที่ต้องการนำไปทำเป็น Brush ไม่มีส่วนเกิน ไม่มีปัญหาเรื่อง Cap ของ Stroke
  6. ถ้าดูแบบขยาย จะเห็นว่า เส้นถูกตัดเป็นเส้นตรง
  7. ลากทั้งหมด นำไปทำเป็น Pattern Brush
  8. เมื่อนำมาใช้งาน จะไม่เห็นรอยต่อ
    

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์