โปรตีน ช่วยเสริมสร้างร่างกาย

โปรตีน เป็นสารอาหารที่พบมากในเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ และนม โปรตีนจำเป็นสำหรับร่างกาย เพราะเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์ในร่างกายของเรา โปรตีนให้พลังงาน ประมาณ ร้อยละ 10-15 ของพลังงานที่เราได้จากการรับประทานอาหาร

ร่างกายใช้โปรตีนที่เรารับประทานจากอาหารต่าง ๆ ในการสร้างเซลล์ของร่างกาย สร้างฮีโมโกลบิล (hemoglobin) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเลือดแดง ที่นำพาออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ยังใช้สร้างสร้างกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) และยังช่วยในด้านภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถต้านทานโรคต่าง ๆ ได้

เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน (amino acids)กรดอะมิโนบางอย่าง ร่างกายนำไปสร้างโปรตีนขึ้นใหม่เพื่อบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก เลือด และอวัยะต่าง ๆ เป็นต้น

ถ้าร่างกายขาดโปรตีน จะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตตามปกติ กล้ามเนื้อลีบ ความต้านทานโรคลดลง หัวใจอ่อนแอ ระบบการหายใจอ่อนแด และถึงตายในที่สุด

โปรตีนที่เราได้จากการรับประทานอาหารบางอย่าง เป็นโปรตีนสมบูรณ์ (complete protein) โดยเฉพาะได้จากเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนสมบูรณ์ โปรตีนสมบูรณ์ จะมีกรดอะมิโน (amino acids) ที่จำเป็นครบทุกชนิด โปรตีนอีกชนิดหนึ่งคือ โปรตีนไม่สมบูรณ์ (incomplete protein)เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโน ไม่ครบทุกชนิด โดยเฉพาะกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเอง หรือ ปรับเปลี่ยนจากกรดอะมิโนชนิดอื่น โปรตีนไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนจากพืช เช่น ผลไม้ และผักต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่เป็นมังสะวิรัติ คือไม่รับประทานเนื้อ ควรทราบว่า โปรตีนจากพืชส่วนใหญ่เป็นโปรตีนไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารพืชผักหลาย ๆ อย่าง ที่มีโปรตีน ก็มีโอกาสได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนได้เหมือนกัน จึงไม่ควรยึดติดกับอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่รับประทานให้หลากหลาย จะช่วยให้ได้โปรตีนที่สมบูรณ์ ร่างกายสามารถนำไปสร้างโปรตีนใหม่ได้


อ้างอิง
http://www.bbc.co.uk/health/treatments/healthy_living/nutrition/healthy_protein.shtml
http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/protein.html
http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/protein-full-story/index.html
http://www.ivu.org/faq/protein.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.