ถั่วเขียว ปรับสภาพดิน

ที่ดินหน้าบ้าน ประมาณ 10 ตารางวา ผมกันเอาไว้ปลูกผัก แต่ดินที่นำมาถมปรับพื้นที่เป็นดินเหนียว ไม่เหมาะกับการปลูกผัก เพราะดินเหนียวระบายน้ำไม่ดี แต่ข้อดีของดินเหนียวคือมีสารอาหารต่าง ๆ อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เพียงแต่ว่า พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงดินให้ร่วนซุยขึ้นมาบ้าง

ผมเริ่มจากการใช้จอบฟื้นดิน และย่อยให้ดินเป็นก้อนเล็ก ๆ จากนั้นไปซื้อขี้วัวมา 20 กระสอบปุ๋ย ให้เขามาส่ง และผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และนำเมล็ดถั่วเขียวที่ซื้อมาจากตลาด แช่น้ำทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง พอถั่วเขียวเริ่มเต่ง จึงนำไปหว่าน ช่วงเวลาที่หว่าน เป็นตอนเย็น เพราะอาศัยอุณหภูมิตอนกลางคืน ช่วยให้ถั่วเขียวปรับสภาพตัวเอง ถ้าหว่านตอนเช้า ตอนกลางวันอากาศร้อนเกินไป อาจจะทำให้เมล็ดถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโตได้ หลังจากหว่าน ประมาณ 1-2 วันเท่านั้น ถั่วเขียวขึ้นเห็นทันตา


ประมาณ 2-3 อาทิตย์ ถั่วเขียวเร่ิ่มมีดอก จึงใช้จอบฟื้นดินในบริเวณที่ปลูกถั่วเขียวอีกครั้ง เป็นการใช้ต้นถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดผสมกับดิน และ หว่านถั่วเขียวอีกครั้ง เป็นรอบที่สอง

พอถั่วเขียวขึ้นพอประมาณ จะฟื้นดินอีกครั้ง และผสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงดิน โดยใช้ปุ่ยอินทรีย์น้ำของโครงการหลวง ผสมน้ำ ประมาณ 12 ซี.ซี. ต่อน้ำ 1 บัวรดน้ำ (น้ำ 1 บัว มี 5 ลิตร) และยกร่อง เพื่อปลูกผักอีกครั้งหนึ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.