ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ผักบุ้งจีน (Water Convolvulus หรือ Water Spinach)

ผักบุ้งจีนเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ช่วยต้านทานโรค วิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา คนโบราณบอกว่า กินผักบุ้งแล้วตาหวาน ผักบุ้งจีนอุดมไปด้วย โปแตสเซี่ยม ซึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมความสมดุลของน้ำในร่างกาย และมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายเราหลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น และนอกจากนี้ ผักบุ้งจีนยังช่วยป้องกันจอตา (Retina) เสื่อมได้ในผู้สูงอายุ

การปลูกผักบุ้งจีน
ผักบุ้งจีนปลูกง่าย สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ดินที่เหมาะสมในการปลูกผักบุ้งจีน คือดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ผักบุ้งจีนชอบชื้นแฉะ ต้องการความชื้นในดินสูงมากอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงที่สูงกว่า 25 องศาเซลเชียส ต้องการแสงแดดเต็มที ซึ่งประเทศไทยสามารถปลูกได้ดีตลอดไป โดยมีวิธีปลูกง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนในการปลูก

1. ทำแปลงปลูกผัก ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักใส่ผสมลงไปเพื่อให้ดินร่วนซุย สมบูรณ์
2. เกลี่ยดินให้เสมอกัน และขีดเป็นแถวๆ ห่างกันประมาณ 12 - 15 ซม. ขวางทางยาวของแปลง
3. นำเมล็ดไปแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน (ถ้าต้องการให้งอกเร็วให้ต้มน้ำให้เดือดนำไปผสมกับน้ำให้อุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส นำเมล็ดแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน)
4. นำเมล็ดมาห่อด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ให้เปลือกของเมล็ดหลุดออกมา
5. จากนั้นนำไปโรยในแปลงที่เตรียมไว้ เป็นแถว ๆ หรือจะหว่านลงแปลงก็ได้ แล้วกลบดินบาง ๆ ถ้านำฟางหรือใบอ้อยหรือแกลบผสมปุ๋ยคอกมาคลุมปิดข้างบนเพื่อเก็บความชื้น จะดีมาก
6. รดน้ำให้ชุ่ม (เช้า-เย็น) โดยรดทุกวันประมาณ 3 วัน ผักบุ้งจะเริ่มงอก พออายุได้5-7 วัน ดูว่ามีเพลี้ยหรือไม่ สังเกตได้ว่าใบจะหงิกงอ ให้ใช้ใบยาสูบหมักฉีดพ่นการหมักใบยาสูบ อัตราส่วน 1 กิโล ต่อน้ำ 20 ลิตร
7. พออายุได้ 10 วันให้ใช้น้ำหมักพืช เช่น สารจากสะเดา หางไหล กากน้ำตาลหรือน้ำหมักหอยเชอรี่รดสลับกันหรือจะใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Mitcheal ตรานางงาม สูตร 1, 2 และ 3 ผสมกันฉีดพ่น ป้องกันเชื้อรา โรคแมลง และเสริมให้พืชเจริญเติบโต
8. พออายุได้ 18-25 วัน สามารถเก็บรับประทาน หรือขายได้ (ขนาดลำต้น 3 หุน ยาว 30 ซม.) ถ้าเป็นฤดูหนาวผักจะโตช้า จะเก็บขายได้ประมาณ 24-25 วัน


อ้างอิง
http://mis.rmutt.ac.th/sme/Details/200FreeCareers/Sect02/Link0204/vege0001.doc
http://ezinemark.com/a/water-spinach-nutrition/
http://www.yourhealthyguide.com/article/an-potassium.htm

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …