ตัวห้ำ แมลงมีประโยชน์

วันก่อนพูดเรื่องตัวห้ำและตัวเบียน วันนี้ เราจะมาดูตัวห้ำกันอีกครั้งนะครับ เมื่อเห็นตัวห้ำในแปลงผักจะได้ไม่ทำลายแมลงที่ช่วยเราให้มีผักรับประทาน และช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติอีกด้วย

ด้วงเต่า
ด้วงเต่าตัวห้ำ กัดกินแมลงศัตรูพืช เช่น ไข่แมลง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไป ไร

มวนเพชฌฆาต


มวนเพชฌฆาต ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ทำลายแมลงศัตรูพืชทั้งระยะตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัยที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม โดยเจาะดูดน้ำเลี้ยงจากศัตรูพืช

มวนพิฆาต

มวนพิฆาต ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ทำลายแมลงศัตรูพืชทั้งระยะตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัยที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม โดยเจาะดูดน้ำเลี้ยงจากศัตรูพืช

มดตัวห้ำ

มดตัวห้ำ กัดกินไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยแมลงศัตรูพืช

ตั๊กแตนหนวดยาว

ตั๊กแตนหนวดยาวตัวห้ำ กัดกินไขหนอนกอ ตัวอ่อนเพลี้ยกระโดด แมลงสิง

ด้วงดิน

ด้วงดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินศัตรูข้าว เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น

แมลงช้างปีกใส

แมลงช้างปีกใส ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส กัดและดูดกินแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว หนอนขนาดเล็ก

ตั๊กแตนตำข้าว

ตั๊กแตนตำข้าว กัดกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร

แมงมุม

แมงมุม กัดกินตัวอ่อน และตัวเต็มวัยแมลงศัตรูพืช


ที่มา
http://www.doae.go.th/library/html/pest_all.html
http://www.doae.go.th/library/html/detail/b_church/th.swf

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.