ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างปุ่มบนริบบิ้น Access 2010 โดยใช้ภาพที่สร้างขึ้นเอง

วันก่อน เคยพูดเรื่อง การสร้างปุ่มบนริบบิ้น ของ MS Access 2007 แต่ยังติดขัดที่ต้องใช้ภาพที่เป็น idMso ของ Access ภาพที่สร้างขึ้นเอง มีปัญหาเรื่อง Transparency วันนี้ ไปพบเรื่องเดียวกัน ที่ http://www.accessribbon.de/en/ แต่สามารถใช้ภาพ png ที่เป็น Transparent และนำมาใช้งาน ได้ และมี Transparency เหมือนกับการใช้ภาพจาก idMso ดังตัวอย่างข้างล่างนี้


การสร้าง ใช้การนำภาพเข้าตาราง และเรียกใช้งานฟังก์ชัน AddBinFile() ของ Sascha Trowitzsch ในโมดูล "basBlob" และ "basGDIPlus"

ภาพที่ใช้สร้างเอง โดยใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟฟิก เช่น Gimp Photoshop หรือ Illustrator ก็ได้ และบันทึกเป็นไฟล์ png โดยให้มี Trasparent ด้วย

วิธีการ

 1. สร้างไฟล์ ขนาด 200 X 200 pixels สำหรับเป็นภาพ icon ที่ต้องการ โดยสร้างเป็นไฟล์ png และให้มี Transparent
 2. บันทึกไว้ในห้องเดียวกับไฟล์ Access ในตัวอย่างนี้ ไฟล์ภาพ ชื่อ abc_nfe.png อยู่ในห้อง E:\socialMedia
 3. สร้างไฟล์ใหม่ ด้วย Access 2010 และบันทึกไว้ในห้องเดียวกับภาพ คือ E:\socialMedia
 4. นำเข้าโมดุล  "basBlob" โดยไปที่ ข้อมูลภายนอก > Access แล้วทำตามหน้าจอการนำเข้า
  (โมดูลนี้ มีอยู่ในไฟล์ที่ดาวน์โหลด หรือจะไปเอามาจากเว็บต้นฉบับ ของ Sascha Trowitzsch ตามลิงค์ ก็ได้)
 5. กด Alt + F11 เพื่อเปิดหน้าจอเขียนโค้ด
 6. กด Ctrl + G เพื่อเปิดหน้าจอการเรียกใช้สูตร หรือ Immediate Window
 7. ที่หน้าต่าง immediate เรียกใช้งานฟังก์ชัน AddBinFile() โดยระบุ Path ที่อยู่ในห้องเดียวกัน

        AddBinFile(Application.CurrentProject.Path &"\abc_nfe.png")
 8. กด Enter ฟังก์ชัน AddBinFile() จะนำภาพเข้าตาราง tblBinary โดยถ้าไม่มีตารางนี้อยู่ก่อน จะสร้างขึ้นให้เอง ถ้ามีอยู่แล้ว จะเอาภาพไปต่อจากข้อมูลที่มีอยู่เดิม
 9. กลับไปดูที่ วัตถุของ Access ในหน้าแรก จะเห็นมีตารางเกิดขึ้น พร้อมกับมีชื่อไฟล์และข้อมูลที่เป็น Binary ของไฟล์นี้
 10.  จากนั้น จึงสร้างตาราง USysRibbons ตามขั้นตอนการสร้าง Ribbons แบบกำหนดเอง และเรียกใช้งานภาพนี้ ก็จะได้ภาพ icon ที่มี Transparent เหมือนกับภาพ icon ของระบบโดยทั่วไป สามารถทำให้อยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน เป็นสีเทาจาง ๆ ก็ได้
 11. ถ้าจะไม่ใช้ Immediate Window ตามขั้นตอนข้างต้น จะเรียกใช้ ฟังก์ชันนี้ พร้อมกับส่งภาพทีละหลาย ๆ ภาพ ก็ได้

สุดท้าย การเรียกใช้ IRibbonControl จำเป็นต้องอ้างถึง (Reference) Microsoft Office 15.0 Object Library ด้วย มิฉะนั้น จะเกิด Error "User-defined type is not defined."

ดาวน์โหลดไฟล์ต้วอย่าง คลิกที่นี่

ความรู้พื้นฐาน วิธีการสร้าง รายละเอียดอื่น ๆ อ่านที่ http://www.thongjoon.com/2011/03/ms-access-2007-2010-custom-ribbon.html?q=ribbon


อ้างอิง
http://www.accessribbon.de/en/


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …