การสร้างเส้นขอบรอบวงกลม สำหรับ Logo ด้วย Illustrator

ต้องการสร้างภาพนี้
หลักการ

ภาพนี้เป็นการใช้แปรงที่สร้างเองให้เป็นเส้นขอบ โดยสร้างแปรงให้มีลักษณะโค้ง แล้วบันทึกเป็นแปรงลักษณะเป็น Pattern Brush แต่ประเด็นที่สำคัญคือ ภาพที่จะใช้เป็นแปรงต้องมีสีทึบลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่ง มิฉะนั้นจะเห็นขอบของวงกลม เพราะแปรงที่สร้างขึ้นที่ใช้เป็น Stroke จะอยู่กึ่งกลาง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชิดริมนอก หรือริมใน เหมือน Stroke ทั่วไปได้

วิธีการ
 1. กำหนดสีพื้นเป็นสีเหลือง ไม่มีเส้นขอบ
 2. เลือก เครื่องมือวงกลม คลิกที่หน้าจอเพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่า ตั้ง W=18mm และ H=12mm เพื่อสร้างรูปวงรี
 3. ใช้ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมให้คลุมครึ่งล่างของรูปวงรี
 4. เลือกรูปทั้งสองรูป โดยกด Ctrl + A หรือ ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool หรือ Black Arrow Tool) ลากคลุมทั้งสองรูป
 5. เปิด Pathfinder โดยไปที่ Window > Pathfinder เลือก Unite เพื่อรวมทั้งสองรูปเข้าด้วยกัน
 6. ใช้ลูกศรสีขาว (Direct Selection Tool หรือ White Arrow Tool) คลิกที่จุดยอด เพื่อให้เกิดแขน
  ที่แขนข้างซ้าย กดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วใช้ลูกศรสีขาว ลากให้เป็นมุม ดังภาพ
 7. ทำเช่นเดียวกันกับอีกข้างหนึ่ง จะได้ดังภาพ
 8. ใช้ลูกศรสีดำ เลือก และเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน หรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้
 9. เปิดหน้าต่างแปรง โดยไปที่ Window > Brushes แล้วใช้ Black Arrow Tool ลากรูปนี้ไปไว้ใน หน้าต่างแปรง
 10. กำหนดให้เป็นแปรงชนิด Pattern Brush
 11. ตั้งชื่อ แล้วคลิก OK
 12. ลบรูปที่สร้างขึ้น เพราะได้กำหนดเป็นแปรงเรียบร้อยแล้ว
  เปลี่ยนสีพื้นเป็นสีแดง และเส้นขอบสีดำ
 13. ใช้เครื่องมือวงกลมสร้างรูปวงกลม ขนาดพอประมาณ
 14. ใช้ลูกศรสีดำเลือกภาพนี้ แล้วคลิกที่แปรงที่เพิ่งสร้างใหม่ จะได้ดังภาพ
 15. กำหนด Stroke (ขนาดแปรง) เท่ากับ 0.5 จะได้ดังภาพ
หมายเหตุ

สาเหตุที่ต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้คลุมเพียงครึ่งเดียว เพราะเส้นขอบของกรอบจะอยู่ในตำแหน่งกลาง ไม่สามารถเปลี่ยนให้อยู่ริมในหรือริมนอกเหมือนกับ Stroke ทั่วไปได้ ถ้าให้เส้นโค้งเริ่มจากล่างสุด จะเห็นขอบวงกลมโผล่พ้นเส้นโค้ง ดังภาพ
ถ้าต้องการให้มีเส้นขอบ ให้สร้างภาพลายที่จะใช้เป็นเส้นขอบ ให้เต็ม และมีเส้น ดังภาพ
เมื่อนำไปใช้ จะได้ภาพ ดังนี้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์