ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างเส้นขอบรอบวงกลม สำหรับ Logo ด้วย Illustrator

ต้องการสร้างภาพนี้
หลักการ

ภาพนี้เป็นการใช้แปรงที่สร้างเองให้เป็นเส้นขอบ โดยสร้างแปรงให้มีลักษณะโค้ง แล้วบันทึกเป็นแปรงลักษณะเป็น Pattern Brush แต่ประเด็นที่สำคัญคือ ภาพที่จะใช้เป็นแปรงต้องมีสีทึบลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่ง มิฉะนั้นจะเห็นขอบของวงกลม เพราะแปรงที่สร้างขึ้นที่ใช้เป็น Stroke จะอยู่กึ่งกลาง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชิดริมนอก หรือริมใน เหมือน Stroke ทั่วไปได้

วิธีการ
 1. กำหนดสีพื้นเป็นสีเหลือง ไม่มีเส้นขอบ
 2. เลือก เครื่องมือวงกลม คลิกที่หน้าจอเพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่า ตั้ง W=18mm และ H=12mm เพื่อสร้างรูปวงรี
 3. ใช้ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมให้คลุมครึ่งล่างของรูปวงรี
 4. เลือกรูปทั้งสองรูป โดยกด Ctrl + A หรือ ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool หรือ Black Arrow Tool) ลากคลุมทั้งสองรูป
 5. เปิด Pathfinder โดยไปที่ Window > Pathfinder เลือก Unite เพื่อรวมทั้งสองรูปเข้าด้วยกัน
 6. ใช้ลูกศรสีขาว (Direct Selection Tool หรือ White Arrow Tool) คลิกที่จุดยอด เพื่อให้เกิดแขน
  ที่แขนข้างซ้าย กดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วใช้ลูกศรสีขาว ลากให้เป็นมุม ดังภาพ
 7. ทำเช่นเดียวกันกับอีกข้างหนึ่ง จะได้ดังภาพ
 8. ใช้ลูกศรสีดำ เลือก และเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน หรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้
 9. เปิดหน้าต่างแปรง โดยไปที่ Window > Brushes แล้วใช้ Black Arrow Tool ลากรูปนี้ไปไว้ใน หน้าต่างแปรง
 10. กำหนดให้เป็นแปรงชนิด Pattern Brush
 11. ตั้งชื่อ แล้วคลิก OK
 12. ลบรูปที่สร้างขึ้น เพราะได้กำหนดเป็นแปรงเรียบร้อยแล้ว
  เปลี่ยนสีพื้นเป็นสีแดง และเส้นขอบสีดำ
 13. ใช้เครื่องมือวงกลมสร้างรูปวงกลม ขนาดพอประมาณ
 14. ใช้ลูกศรสีดำเลือกภาพนี้ แล้วคลิกที่แปรงที่เพิ่งสร้างใหม่ จะได้ดังภาพ
 15. กำหนด Stroke (ขนาดแปรง) เท่ากับ 0.5 จะได้ดังภาพ
หมายเหตุ

สาเหตุที่ต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้คลุมเพียงครึ่งเดียว เพราะเส้นขอบของกรอบจะอยู่ในตำแหน่งกลาง ไม่สามารถเปลี่ยนให้อยู่ริมในหรือริมนอกเหมือนกับ Stroke ทั่วไปได้ ถ้าให้เส้นโค้งเริ่มจากล่างสุด จะเห็นขอบวงกลมโผล่พ้นเส้นโค้ง ดังภาพ
ถ้าต้องการให้มีเส้นขอบ ให้สร้างภาพลายที่จะใช้เป็นเส้นขอบ ให้เต็ม และมีเส้น ดังภาพ
เมื่อนำไปใช้ จะได้ภาพ ดังนี้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …