การลบ Cookies ใน Internet Explorer

Cookies คือ ไฟล์ข้อมูลที่เว็บไซต์บันทึกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น จำรหัสสำหรับ login หรือ Password เพื่อให้ความสะดวก เมื่อผู้ใช้เข้ามาในเว็บแล้ว จะได้ไม่ต้องกรอกรหัสอีก

ตัวอย่างเช่น Gmail เมื่อเวลา Sign in เข้าใช้งาน จะมีข้อความให้เลือกว่าต้องการ "อยู่ในสถานะลงชื่อเข้าใช้" หรือไม่
ถ้าคลิกเลือก เหมือนในตัวอย่างข้างบน เว็บของ Gmail จะเขียน Cookie ลงในเครื่อง เพื่อว่า เมื่อเข้ามาอีกครั้ง จะได้ไม่ต้องกรอก
 
เว็บของสถาบัน กศน.ภาคกลาง ก็มีการเก็บ Cookie ในลักษณะนี้ เช่นเดียวกัน ถ้าคลิกเลือก "จำชื่อและรหัสไว้" เมื่อเข้ามาอีกครั้ง ก็ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ แต่จะสามารถเข้าเลือกวิชาเรียนในระบบได้ทันที
 
โดยปกติ เว็บที่เขียน Cookie ลงในเครื่องผู้ใช้ จะกำหนดอายุว่า ให้อยู่ได้กี่วัน แล้วจะลบทิ้งไปเอง จำนวนวันจะไม่เท่ากัน แล้วแต่ละเว็บจะกำหนด
 
ถ้าเราต้องการล้าง Cookies ทั้งหมดที่อยู่เครื่อง ก็สามารถทำได้ โดยใช้โปรแกรม เช่น CCleaner ลบ Cookies ออกทั้งหมด หรือจะทำเอง ก็ได้
 
วิธีการล้าง Cookies ด้วยตัวเอง ทำดังนี้
  1. ไปที่ Start > Control Panel
  2. เลือก Folder Options
  3. ที่แถบ General > Browsing History คลิกปุ่ม Delete

  4. เลือก Cookies  and website data และคลิกปุ่ม Delete
  5. Cookies ในเครื่องจะถูกลบออกทั้งหมด เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้าง Cookies ออกจากเครื่องของเรา


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์