เครื่องหมายสถิติ ค่าเฉลี่ย ใน Excel 2010

หลายครั้งที่ต้องใช้เครื่องหมาย ค่าเฉลี่ย หรือ Mean ใน Excel 2010 แต่หาไม่พบ จะทำอย่างไร?

เครื่องหมาย ค่าเฉลี่ย ใน Excel 2010 อยู่ในชุดตัวอักษร MS Reference Sans Serif วิธีการเรียกใช้งาน มีดังนี้
  1. คลิกที่ช่องที่ต้องการใส่เครื่องหมาย
  2. ไปที่ แถบแทรก กลุ่มข้อความ คลิกเครื่องหมายสัญลักษณ์ และเลือกรูปสัญลักษณ์ ดังภาพ
  3.  ที่หน้าจอโต้ตอบของ สัญลักษณ์ ให้เลือกแบบอักษร MS Reference Sans Serif
  4. เพื่อความรวดเร็ว ให้พิมพ์ข้อความ F7C2 ซึ่งเป็นโค้ดอักขระเลขฐานสิบหก แทนเครื่องหมายค่าเฉลี่ย ลงในช่อง โค้ดอักขระ แล้วคลิก แทรก
  5. เครื่องหมาย ค่าเฉลี่ย จะปรากฏ ในเซลล์ที่ระบุ
  6. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าจอสัญลักษณ์
  7. สามารถเพิ่มขนาดเครื่องหมายให้ใหญ่ หรือ เล็กได้ ตามต้องการ
  8. สามารถเพิ่มข้อความ หรือจัดการอื่น ๆ ได้ เหมือนตัวอักษรปกติ เช่นจัดอยู่ในวงเล็บ เป็นต้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์