การเปลี่ยนพื้นหลังของภาพ

ภาพถ่ายบางครั้งเราต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง หรือใช้ลายใหม่สำหรับพื้นหลังเสียใหม่ ในตัวอย่างนี้ เป็นการใช้โปรแกรม Photoshop เปลี่ยนพื้นหลังของภาพ ตัวอย่างภาพ ก่อน และ เปลี่ยนพื้นเป็นสีเขียวอ่อนแล้ว

วิธีการ
  1. นำภาพเข้าโปรแกรม
  2. ใช้ Quick Selection Tool เลือกบริเวณตัวดอกกระเจี๊ยบ
  3. เมื่อใช้ Quick Selection Tool จะมีปุ่ม สำหรับให้ปรับแต่งขอบบริเวณที่เลือก ปุ่มนี้คือ Refine Edge ให้คลิกที่ปุ่มนี้
  4. ใช้แปรง คลิกและลากไปบริเวณขอบของภาพ และส่งออกเป็นอีกชั้นหนึ่ง พร้อมทั้งมี Mask
  5. เมื่อคลิกปุ่ม OK กลับมาที่ภาพเดิม ให้สร้างชั้นใหม่ และเปลี่ยนสีหน้า หรือ Foreground color เป็นสีเขียวอ่อน หรือสีอื่นที่ต้องการ
  6. ใช้ถังสี หรือ Bucket Tool เทสีลงที่ชั้นที่สร้างใหม่
  7. ลากชั้นที่สร้างใหม่มาวางไว้ที่ใต้ชั้นภาพ จะได้สีพื้นหลังใหม่บนภาพเดิม
ดูรายละเอียดวิธีเปลี่ยนสีพื้นหลัง ได้จาก วิดีโอ ข้างล่างนี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.