การตกแต่งภาพถ่าย ด้วย Photoshop CS5

ถ้าถ่ายภาพมาแล้ว ภาพดำไป หรือมืดไปบางส่วน เราสามารถใช้ Photoshop ตกแต่งให้ดีขึ้นได้
ในตัวอย่าง นำภาพถ่ายของลูกสาว เรียนจบ มหิดล นำมาตกแต่งให้สวยงามขึ้น ดังภาพ


เทคนิคการแต่งภาพนี้ ใช้ Layer Adjustments ร่วมกับ Mask เพื่อปรับภาพเฉพาะภาพคน ส่วน Backgroun ยังคงเหมือนเดิม โดยปกติ Layer Adjustments จะปรับทั้ง Layer แต่เราทำ Mask เอาไว้ จึงทำให้เห็นบางส่วน และไม่เห็นบางส่วน

การใช้ Layer Adjustments มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ ภาพในชั้นต้นฉบับจะไม่ถูกเปลี่ยน และสามารถเพิ่ม Effects ได้หลายอย่าง เมื่อปิดโปรแกรมไปแล้ว เปิดขึ้นมาใหม่ ก็ยังสามารถปรับแต่งได้ ดีกว่าการใช้ Image > Adjustments

ขั้นตอน มีดังนี้
  1. นำภาพเข้า คัดลอกภาพไปอีกชั้นหนึ่ง และที่ชั้นใหม่ ใช้ Quick Selection Tool เลือกบริเวณที่ต้องการแต่ง
  2. เปลี่ยน บริเวณที่เลือกให้เป็น Mask
  3. ใช้ Levels และ Channel Mixer ปรับความสว่าง และสีของภาพ
ดูวิธีการตกแต่งภาพถ่าย จากวิดีโอข้างล่างนี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.