ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างลายผ้า ด้วย Photoshop

วันก่อน ไปสอน Photoshop ให้กับโรงงาน Textile แห่งหนึ่งที่ อ.บ้านโป่ง เรื่องการใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพ และการสร้างลายผ้า

การสร้างลายผ้าด้วย Photoshop สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น
 1. ใช้ Texture ที่มีมาให้ในโปรแกรม Photoshop โดยไปที่ เมนู Filter > Filter gallery ...
 2. ใช้ Plug-in สร้างลาย โปรแกรม Plug-in มีทั้งของฟรี และมีจำหน่าย ซื้อหามาใช้งานได้ ที่เป็นของฟรีที่เห็นว่าดี มีอยู่ที่ VanDeLee.com เป็นลายพรางตัวของทหาร สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะลายได้หลายอย่าง ตามต้องการ โปรแกรมเมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ติดตั้งไว้ในห้อง Plugin ของ Photoshop จะสามารถเรียกใช้งานได้จากเมนู Filter
 3. ใช้ Pattern เพื่อสร้างลาย สามารถดาวน์โหลด Pattern สำหรับสร้างลายผ้า Textile ได้จากอินเทอร์เน็ต เช่น ที่ www.free4photoshop.com ลายที่ดาวน์โหลดมา มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาด ไม่สามารถขยายลายให้ใหญ่ตามต้องการได้ เนื่องจากเป็นภาพ Bitmap ถ้าขยายให้ใหญ่จะทำให้ภาพไม่คมชัดอย่างไรก็ตาม มีลายผ้าขายบนอินเทอร์เน็ต สามารถซื้อหามาใช้งานได้
 4. ใช้ภาพสร้างลายด้วยตนเอง วิธีนี้ จะสามารถสร้างลายที่มีขนาดเหมาะสม ตามต้องการได้
 5. ใช้ Shape ที่สร้างเอง หรือที่ดาวน์โหลดฟรี มาจากอินเทอร์เน็ต สร้างเป็น Pattern สามารถใช้ Style ของ Photoshop ตกแต่งให้สวยงามได้ ตามต้องการ
 6. ใช้ Brush มาสร้างเป็น Pattern และนำไปใช้เป็นลาย วิธีนี้ คล้ายกับการสร้างลายผ้าจาก Shape
ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการสร้างลายผ้าจากภาพ (ความจริง สามารถนำไปสร้างเป็นลายกระดาษห่อของขวัญ หรือลายอื่น ๆ ก็ได้ตามต้องการ) 
ตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้โปรแกรม Photoshop CS5
วิธีการ มีดังนี้
 1. เปิดไฟล์ Photoshop ใหม่ กำหนดขนาด เป็น 400X400 Pixels หรือขนาดใดก็ได้ ตามต้องการ แต่ควรให้ 2 หารลงตัว เพราะจะมีการแบ่งออกเป็นสองส่วนในกระบวนการสร้าง Pattern
 2. ตัดภาพดอกไม้ให้ลอยตัว โดยใช้ Quick Selection Tool ร่วมกับการ Refine Edges

 3. คลิกขวาที่ชั้น Background และเลือก Flatten Image และตกแต่งภาพให้คมชัดตามต้องการ จะได้ ดังภาพ
 4. ไปที่ ใช้ Filter > Other > Offset
 5. เนื่องจากขนาดภาพ คือ 400 X 400 pixels เราต้องการจัดเลื่อนภาพไปทางซ้ายครึ่งหนึ่ง และขึ้นไปข้างบนครึ่งหนึ่ง พร้อมทั้งให้ส่วนที่เหลือของภาพ Wrap ภายในกรอบ ซึ่งจะได้ภาพ ดอกไม้ที่มุมทั้งสี่ มุมละ เศษหนึ่งส่วนสี่ของดอก เพื่อให้ได้ลาย ในลักษณะลายของกระเบื้องปูพื้นห้อง หรือฝาผนัง
 6. กำหนดค่า Offset ของดอกไม้ ดังภาพ
 7. บริเวณตรงกลาง อาจจะหาภาพมาวางเพื่อให้เป็นลายประกอบที่น่าสนใจได้
 8. นำภาพไปสร้างเป็น Pattern โดยไปที่ Edit > Define Pattern
 9. ตั้งชื่อ Pattern
 10. เรียกใช้ Pattern โดยเปิดไฟล์ใหม่ ให้มีขนาดใหญ่ เช่น 50X50 นิ้ว และไปที่ Fill… และที่ Use เลือก Pattern และเลือก Pattern ที่สร้างใหม่ เท่านี้ก็จะได้ลายดอกไม้ตามต้องการ

ความคิดเห็น

 1. พอจะทราบมั้ยคะ ว่าทำแพทเทิร์นเสร็จแล้ว
  จะเอาไปพิมพ์ลายต้องทำอย่างไรบ้าง

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …