การสร้างลายผ้า ด้วย Photoshop

วันก่อน ไปสอน Photoshop ให้กับโรงงาน Textile แห่งหนึ่งที่ อ.บ้านโป่ง เรื่องการใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพ และการสร้างลายผ้า

การสร้างลายผ้าด้วย Photoshop สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น
 1. ใช้ Texture ที่มีมาให้ในโปรแกรม Photoshop โดยไปที่ เมนู Filter > Filter gallery ...
 2. ใช้ Plug-in สร้างลาย โปรแกรม Plug-in มีทั้งของฟรี และมีจำหน่าย ซื้อหามาใช้งานได้ ที่เป็นของฟรีที่เห็นว่าดี มีอยู่ที่ VanDeLee.com เป็นลายพรางตัวของทหาร สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะลายได้หลายอย่าง ตามต้องการ โปรแกรมเมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ติดตั้งไว้ในห้อง Plugin ของ Photoshop จะสามารถเรียกใช้งานได้จากเมนู Filter
 3. ใช้ Pattern เพื่อสร้างลาย สามารถดาวน์โหลด Pattern สำหรับสร้างลายผ้า Textile ได้จากอินเทอร์เน็ต เช่น ที่ www.free4photoshop.com ลายที่ดาวน์โหลดมา มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาด ไม่สามารถขยายลายให้ใหญ่ตามต้องการได้ เนื่องจากเป็นภาพ Bitmap ถ้าขยายให้ใหญ่จะทำให้ภาพไม่คมชัดอย่างไรก็ตาม มีลายผ้าขายบนอินเทอร์เน็ต สามารถซื้อหามาใช้งานได้
 4. ใช้ภาพสร้างลายด้วยตนเอง วิธีนี้ จะสามารถสร้างลายที่มีขนาดเหมาะสม ตามต้องการได้
 5. ใช้ Shape ที่สร้างเอง หรือที่ดาวน์โหลดฟรี มาจากอินเทอร์เน็ต สร้างเป็น Pattern สามารถใช้ Style ของ Photoshop ตกแต่งให้สวยงามได้ ตามต้องการ
 6. ใช้ Brush มาสร้างเป็น Pattern และนำไปใช้เป็นลาย วิธีนี้ คล้ายกับการสร้างลายผ้าจาก Shape
ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการสร้างลายผ้าจากภาพ (ความจริง สามารถนำไปสร้างเป็นลายกระดาษห่อของขวัญ หรือลายอื่น ๆ ก็ได้ตามต้องการ) 
ตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้โปรแกรม Photoshop CS5
วิธีการ มีดังนี้
 1. เปิดไฟล์ Photoshop ใหม่ กำหนดขนาด เป็น 400X400 Pixels หรือขนาดใดก็ได้ ตามต้องการ แต่ควรให้ 2 หารลงตัว เพราะจะมีการแบ่งออกเป็นสองส่วนในกระบวนการสร้าง Pattern
 2. ตัดภาพดอกไม้ให้ลอยตัว โดยใช้ Quick Selection Tool ร่วมกับการ Refine Edges

 3. คลิกขวาที่ชั้น Background และเลือก Flatten Image และตกแต่งภาพให้คมชัดตามต้องการ จะได้ ดังภาพ
 4. ไปที่ ใช้ Filter > Other > Offset
 5. เนื่องจากขนาดภาพ คือ 400 X 400 pixels เราต้องการจัดเลื่อนภาพไปทางซ้ายครึ่งหนึ่ง และขึ้นไปข้างบนครึ่งหนึ่ง พร้อมทั้งให้ส่วนที่เหลือของภาพ Wrap ภายในกรอบ ซึ่งจะได้ภาพ ดอกไม้ที่มุมทั้งสี่ มุมละ เศษหนึ่งส่วนสี่ของดอก เพื่อให้ได้ลาย ในลักษณะลายของกระเบื้องปูพื้นห้อง หรือฝาผนัง
 6. กำหนดค่า Offset ของดอกไม้ ดังภาพ
 7. บริเวณตรงกลาง อาจจะหาภาพมาวางเพื่อให้เป็นลายประกอบที่น่าสนใจได้
 8. นำภาพไปสร้างเป็น Pattern โดยไปที่ Edit > Define Pattern
 9. ตั้งชื่อ Pattern
 10. เรียกใช้ Pattern โดยเปิดไฟล์ใหม่ ให้มีขนาดใหญ่ เช่น 50X50 นิ้ว และไปที่ Fill… และที่ Use เลือก Pattern และเลือก Pattern ที่สร้างใหม่ เท่านี้ก็จะได้ลายดอกไม้ตามต้องการ

ความคิดเห็น

 1. พอจะทราบมั้ยคะ ว่าทำแพทเทิร์นเสร็จแล้ว
  จะเอาไปพิมพ์ลายต้องทำอย่างไรบ้าง

  ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.