การใช้ Pen Tool ใน Photoshop

Pen Tool เป็นเครื่องมือสำหรับวาดลายเส้น เป็นเครื่องมือสุดยอดของเครื่องมือทั้งหมด มีใช้ในหลายโปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator หรือแม้แต่ใน Flash ก็มี

สำหรับ Photoshop เราสามารถใช้ลายเส้นที่วาดจาก Pen Tool มาใช้งานได้หลายอย่าง เช่น แปลงเป็น Selection แล้วเติมสี Gradient ให้สวยงาม หรือนำสีมาวาดตามลายเส้นเป็นรูปต่าง ๆ หรือ แปลงเป็น Shape แล้วนำไปทำเป็น Pattern สร้างลายต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นลายกระดาษห่อของขวัญ หรือลายผ้า สำหรับนำไปพิมพ์ลงบนผ้าก็ได้ เป็นต้น

การวาดภาพลายเส้นด้วยเครื่องมือ Pen Tool ต้องสามารถควบคุมลักษณะเส้นโค้ง มุม และการย้ายตำแหน่งของจุดต่าง ๆ ให้ได้ จึงจะสามารถวาดภาพได้ตามต้องการ

เครื่องมือ Pen Tool ต้องใช้คู่กับเครื่องมือ Path Selection Tool และ Direct Selection Tool

Path Selection Tool ใช้สำหรับการเลือก Path หรือ เส้นที่วาดด้วย Pen Tool เพื่อเคลื่อนย้ายตำแหน่งของภาพลายเส้น
Direct Selection Tool ใช้สำหรับการปรับแต่ง Path หรือภาพลายเส้น

แม้ว่า Pen Tool จะเป็นเครื่องมือชั้นสุดยอด แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้ใช้กัน เพราะ ถ้าไม่เข้าใจการทำงานของเครื่องมือนี้แล้ว ไม่สามารถควบคุมให้วาดเส้นได้ตามต้องการ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการควบคุมการทำงานของ Pen Tool มีเคล็ดลับในการควบคุม Pen Tool ให้อยู่หมัดทีเดียว

วิดีโอข้างล่างนี้ เป็นการสาธิต การใช้เครื่องมือ Pen Tool ของ Photoshop เพื่อวาดรูปมะม่วง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการควบคุม การวาดเส้นโค้ง การกำหนดทิศทางของเส้น การปรับความโค้งของเส้น การเคลื่อนย้ายตำแหน่งของจุด และการย้ายภาพลายเส้นทั้งหมด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.