รูปภาพ ใน Blogspot หรือ Blogger

ใช้ Blogspot หรือ Blogger แล้วสงสัยว่า ภาพที่ส่งขึ้นไปทุกวัน จะเต็มหรือยัง หรือ Blogspot ให้พื้นที่สำหรับเก็บภาพเท่าไร

Blogspot จะจัดเก็บภาพไว้ที่ใน Picasa Web Albums ให้โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าตรวจสอบดูได้ โดยใช้ชื่อและรหัสผ่าน Gmail ของท่าน

พื้นที่ฟรีสำหรับภาพคือ 1 GB คิดว่าน่าจะพอเพียงสำหรับคนทั่วไป แต่ถ้าต้องการพื้นที่มากกว่านี้ ก็สามารถซื้อเพิ่มได้

ในกรณีที่เชิญผู้เขียนให้เข้ามาเขียนเรื่องบนบล็อกหลายคน ภาพที่แต่ละคนส่งขึ้นไปจะไปเก็บใน Picasa ของแต่ละคน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยใช้ Google Account ของแต่ละคน

ถ้าต้องการตรวจสอบดูว่า ใช้พื้นที่ไปเท่าไรแล้ว ดูได้ง่้าย ๆ คือ เวลาส่งภาพขึ้น ข้าง ๆ ปุ่ม จะมีบอกว่า ใช้พื้นที่ไปเท่าไรแล้ว ดังนี้ถ้าต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น ต้องการจัดการภาพ ต้องการลบภาพที่ไม่ใช้เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น ต้องเข้าไปที่ Picasa Web Albums และ ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ชื่อและรหัสของ Google

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ดูที่บริเวณด้านล่างของหน้าเว็บ จะเห็นข้อมูล เช่น


Picasa Web จะเก็บภาพแต่ละ blog ไว้เป็นห้อง ๆ หรือเรียกว่า Album โดยมีข้อมูลจำนวนภาพกำกับไว้ข้างล่าง


สามารถคลิกเข้าไปดูภาพทั้งหมดได้ โดยคลิกที่ข้อความ "รูปภาพ"

เมื่อคลิกเข้าไปดูจะรู้สึกแปลกใจว่า บางภาพที่จำได้ว่าลบออกจาก Blogspot หรือ Blogger ไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ ทำให้เสียพื้นที่ไปเปล่า ๆ ทั้งนี้เพราะ แม้ว่าจะลบภาพจากใน Blog ไปแล้ว แต่ภาพยังคงอยู่ที่นี่ ถ้าจะเอาออกต้องลบด้วยตนเอง

การลบภาพที่ไม่ต้องการ

เมื่อเข้าไปใน Album ที่ต้องการแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ภาพที่ต้องการลบ และคลิกที่เมนูการทำงาน คลี่ลงมา และเลือก ลบรูปภาพนี้


ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจจริง ๆ ว่า ภาพนั้น ๆ ไม่ได้ใช้แล้ว เพราะถ้ายังใช้อยู่บน Blog เมื่อเข้าไปดูจะไม่มีภาพปรากฎ

หมายเหตุ

ปัจจุบัน Picasa มีการปรับรูปร่างหน้าตาปรับเมนู และเพิ่มความสามารถเช่น สามารถปรับแต่งภาพ เพิ่มตัวอักษร เป็นต้น  ถ้าต้องการตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บภาพที่ได้ใช้งานไปแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้พื้นที่ ที่ http://www.google.com/settings/storage ทั้งนี้ ต้อง Login โดยใช้ Google Account ด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.