ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รูปภาพ ใน Blogspot หรือ Blogger

ใช้ Blogspot หรือ Blogger แล้วสงสัยว่า ภาพที่ส่งขึ้นไปทุกวัน จะเต็มหรือยัง หรือ Blogspot ให้พื้นที่สำหรับเก็บภาพเท่าไร

Blogspot จะจัดเก็บภาพไว้ที่ใน Picasa Web Albums ให้โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าตรวจสอบดูได้ โดยใช้ชื่อและรหัสผ่าน Gmail ของท่าน

พื้นที่ฟรีสำหรับภาพคือ 1 GB คิดว่าน่าจะพอเพียงสำหรับคนทั่วไป แต่ถ้าต้องการพื้นที่มากกว่านี้ ก็สามารถซื้อเพิ่มได้

ในกรณีที่เชิญผู้เขียนให้เข้ามาเขียนเรื่องบนบล็อกหลายคน ภาพที่แต่ละคนส่งขึ้นไปจะไปเก็บใน Picasa ของแต่ละคน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยใช้ Google Account ของแต่ละคน

ถ้าต้องการตรวจสอบดูว่า ใช้พื้นที่ไปเท่าไรแล้ว ดูได้ง่้าย ๆ คือ เวลาส่งภาพขึ้น ข้าง ๆ ปุ่ม จะมีบอกว่า ใช้พื้นที่ไปเท่าไรแล้ว ดังนี้ถ้าต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น ต้องการจัดการภาพ ต้องการลบภาพที่ไม่ใช้เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น ต้องเข้าไปที่ Picasa Web Albums และ ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ชื่อและรหัสของ Google

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ดูที่บริเวณด้านล่างของหน้าเว็บ จะเห็นข้อมูล เช่น


Picasa Web จะเก็บภาพแต่ละ blog ไว้เป็นห้อง ๆ หรือเรียกว่า Album โดยมีข้อมูลจำนวนภาพกำกับไว้ข้างล่าง


สามารถคลิกเข้าไปดูภาพทั้งหมดได้ โดยคลิกที่ข้อความ "รูปภาพ"

เมื่อคลิกเข้าไปดูจะรู้สึกแปลกใจว่า บางภาพที่จำได้ว่าลบออกจาก Blogspot หรือ Blogger ไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ ทำให้เสียพื้นที่ไปเปล่า ๆ ทั้งนี้เพราะ แม้ว่าจะลบภาพจากใน Blog ไปแล้ว แต่ภาพยังคงอยู่ที่นี่ ถ้าจะเอาออกต้องลบด้วยตนเอง

การลบภาพที่ไม่ต้องการ

เมื่อเข้าไปใน Album ที่ต้องการแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ภาพที่ต้องการลบ และคลิกที่เมนูการทำงาน คลี่ลงมา และเลือก ลบรูปภาพนี้


ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจจริง ๆ ว่า ภาพนั้น ๆ ไม่ได้ใช้แล้ว เพราะถ้ายังใช้อยู่บน Blog เมื่อเข้าไปดูจะไม่มีภาพปรากฎ

หมายเหตุ

ปัจจุบัน Picasa มีการปรับรูปร่างหน้าตาปรับเมนู และเพิ่มความสามารถเช่น สามารถปรับแต่งภาพ เพิ่มตัวอักษร เป็นต้น  ถ้าต้องการตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บภาพที่ได้ใช้งานไปแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้พื้นที่ ที่ http://www.google.com/settings/storage ทั้งนี้ ต้อง Login โดยใช้ Google Account ด้วย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …